ва̄лльтэ


Kildini saami

muuda

Tegusõna

ва̄лльтэ

  1. võtma