Udmurdi muuda

Arvsõna

сизьым

sizjõm

  1. seitse

Päritolu muuda

Algpermi *śiźim, vrd komi сизим (śiźim), permikomi сизим (śiźím).
Alguurali *ćäjćemä, *ćäjććemä.