ירושלים


HeebreaRedigeeri

Kohanimi

ירושלים [jɛʀʊʃɔlaim]

  1. Jeruusalemm