Inglise

Tähis muuda

(c)

  1. Kasutatakse autoriõiguste (copyright) tähisena (ei oma õiguslikku jõudu).
    Rööpkuju: