Inglise

Nimisõnafraas

Norway maple

  1. harilik vaher (Acer platanoides)