Inglise

Omadussõna

absent-minded, absentminded

  1. hajameelne. Mõtetega mujal olev ning oma ümbrust või tegevust mitte märkav.
  2. hajameelne. Hajameelsusega seotud.

Tuletis

muuda