Ladina muuda

Nimisõna

agnus meessoost

(fail)
  1. tall

Vormid muuda

Fraasid muuda

Tuletised muuda


Leedu muuda

Omadussõna muuda

agnus /ɐɡˈnʊs/

[agnùs]

  1. kiire, väle, kärmas, nobe, tõtlik, vilgas, kärme, käbe
  2. reibas, erk
  3. elav
  4. energiline, tarmukas, agar, tragi, teovõimas, teojõuline, teotahteline, toimekas, teokas, südi, söakas, innukas

Tuletised muuda

Päritolu muuda

Žemaidi sõna.
Hüpoteetilisest tegusõnajuurest *ag- 'ajama'.
Vrd vanaiiri án kiire' < *ag-nos, sanskriti अजिर (ajirá-) 'väle').
Juur on algindoeuroopa *h₂eǵ- 'ajama'; vrd vanaiiri aigid, sanskriti अजति (ajati). Leedu keeles on nähtavasti toimunud depalatalisatsioon nasaali ees.
On pakutud seost vene sõnaga яглый 'energiline'; Vasmer eitab seda.