Inglise

Nimisõna

ambiguity [ˌæmbɪˈgju:ɪtɪ]

  1. mitmetähenduslikkus, mitmemõttelisus
  2. ebaselgus