Astuuria muuda

Sihitu tegusõna muuda

arder

  1. põlema, leegitsema

Vormid muuda

  • oleviku ainsuse 1. pööre: ardo
  • mineviku kesksõna: ardíu


Hispaania muuda

Sihitu tegusõna muuda

arder

  1. põlema, leegitsema

Pööramine muuda

arder on reeglipärane -er lõpuline tegusõna.

Verbi arder pööramine
infinitiiv arder
gerundium ardiendo
kesksõna ardido, -a
arv ainsus mitmus
isik esimene teine kolmas esimene teine kolmas
kindel kõneviis yo él nosotros vosotros ellos
lihtajad olevik ardo ardes arde ardemos ardéis arden
imperfekt ardía ardías ardía ardíamos ardíais ardían
umbmäärane minevik ardí ardiste ardió ardimos ardisteis ardieron
tulevik arderé arderás arderá arderemos arderéis arderán
tingiv kõneviis
(postpreteeritum)
ardería arderías ardería arderíamos arderíais arderían
liitajad Liitaegu vaata -er
subjunktiiv yo él nosotros vosotros ellos
lihtajad olevik arda ardas arda ardamos ardáis ardan
imperfekt ardiera
ardiese
ardieras
ardieses
ardiera
ardiese
ardiéramos
ardiésemos
ardierais
ardieseis
ardieran
ardiesen
tulevik ardiere ardieres ardiere ardiéremos ardiereis ardieren
liitajad Liitaegu vaata -er
- él nosotros vosotros ellos
käskiv kõneviis puudub arde arda ardamos arded ardan


Portugali muuda

Sihitu tegusõna muuda

arder

  1. põlema, leegitsema

Vormid muuda

  • oleviku ainsuse 1. pööre: ardo
  • mineviku ainsuse 1. pööre: ardi
  • mineviku kesksõna: ardido