atomic number


Inglise

Nimisõnafraas

atomic number

  1. keemia: aatominumber, aatomnumber