Inglise

Sihitu tegusõna

cling [klɪŋ]

  1. külge hakkama