Rootsi muuda

Tegusõnavorm muuda

har

  1. Verbi ha olevik.