Eesti

Määrsõna

muuda

läbi

  1. ...

Fraasid

muuda

Kaassõna

muuda

läbi

  1. ...
    Tõlked:

Kaassõna läbi on hakatud kasutama eessõnana. Mati Hint ütleb, et see on ilmekas vene keele mõju: "läbi on muutunud universaalprepositsiooniks, mis sobib väljendama peaaegu igasuguseid ruumi- ja vahendivahekordi." Tegelikult kasutatakse seda aga liikumistee väljendamiseks siis, kui tahetakse näidata millestki läbiminekut.

Astus läbi ukse tuppa.
Auto sõitis läbi tunneli.

Sõna läbi kasutuses toimunud nihkeid on analüüsinud Martin Ehala. Ta ütleb, et seda tähendusnihet ei saa seletada ainult vana keele mõjuga. Otsustav roll on keelesisestel faktoritel. Ehala uurimusest nähtub ka see, et kuigi venepäraste eessõnade kasutus suurenes ajavahemikus 1905–1972, vähenes see aastatel 1972–1992 jälle.

Fraasid

muuda