Galeegi Redigeeri

Nimisõna

Kuude nimetused galeegi keeles
  xaneiro   febreiro   marzo  
  abril   maio   xuño  
  xullo   agosto   setembro  
  outubro   novembro   decembro  

maio meessoost

mai


Miranda Redigeeri

Nimisõna

maio

  1. mai


Portugali Redigeeri

Nimisõna

Kuude nimetused portugali keeles
  janeiro   fevereiro   março  
  abril   maio   junho  
  julho   agosto   setembro  
  outubro   novembro   dezembro  

maio meessoost

mai