Inglise

Nimisõnavorm

neighbors

Mitmus sõnast neighbor ('naaber').

  1. naabrid