Inglise muuda

Nimisõnavorm

nuclei

  1. Mitmus sõnast nucleus.

Ladina muuda

Nimisõnavorm

nū̆cleī

  1. Ainsuse genitiiv ning mitmuse nominatiiv ja vokatiiv sõnast nū̆cleus.