olda absolütižes tedmatomudes


Vepsa muuda

Tegusõnafraas muuda

olda absolütižes tedmatomudes

  1. Peterburi kirjaviis: täielikus teadmatuses olla (täielikus teadmatuses olema), absoluutses teadmatuses olla (absoluutses teadmatuses olema)
    Variandid:

Päritolu muuda

Sõnast olda 'olla' ja sõnaühendist absolütižes tedmatomudes (seesütlev ühendist absolütine tedmatomuz 'täielik teadmatus').