Inglise

Omadussõna

rhotic

  1. Täishääliku järel asetsevat või silbi lõpus paiknevat r-i hääldav.