Inglise muuda

Hääldus muuda

  • (fail)

Tegusõnavorm

says

  1. Verbi say kindla kõneviisi lihtoleviku ainsuse kolmas pööre.