Soome

Tegusõna

  1. teha (algvorm tegema), valmistada (algvorm valmistama)
  2. ümber teha (algvorm ümber tegema), ümber ehitada (algvorm ümber ehitama)
  3. luua (algvorm looma)
  4. sünnitada (algvorm sünnitama, ilmale tuua (algvorm ilmale tooma)
  5. sooritada (algvorm sooritama), täide viia (algvorm täide viima), teostada (algvorm teostama)

Vormid muuda

  • oleviku ainsuse 1. pööre: teen