vaata ka: thé, thè


Inglise

Märkus: the on ingliskeelsetes tekstides kõige sagedamini esinev sõna.

Artikkel

the

 1. Määrav artikkel. Ei tõlgita.

  Kasutamine:
  • Eriti nimisõnade ning nimisõnafraaside ees (nii ainsuses kui mitmuses) kui osutatakse konkreetsetele isikutele ja asjadele. Artikkel on täpsustava mõjuga, erinevalt indefiniitse artikli üldistavast toimest.
  • Osutades millelegi või kellelegi, millest juba juttu oli.
  • Osutades millelegi üldtuntule või unikaalsele.
   the sun – päike.
  • Koos unikaalse tiitliga või tiitli osana.
   the President of the U.S. – Ameerika Ühendriikide president.
  • Mõnede pärisnimede ees.
   the Titanic
  • Mingi rühma või tüübi kõige väljapaistvamale esindajale osutamiseks.
   the man for the job
  • Adjektiivi ees adjektiivi kasutamisel nimisõnana, sel puhul sageli üldistava mõjuga.
   to heal the sick
  • Loodusnähtustest või ilmakaartest kõneldes.
   the weather
   the east
  • Omastava asesõna asemel mõnedest kehaosadest kõneledes.
  • Omastava asesõna asemel, et osutada kellelegi, kellega kõneleja või kõnetatu seotud on.
   how's the family?
  • Tegevusalale osutades.
   the politics
  • Mingist käesolevast ajavahemikust kõneldes (koos ühikuga).
   dish of the day
  • Perekonnanimega koos perekonnast või abielupaarist kõneledes.
   the Clintons deny any wrongdoing

Hääldus

muuda
 • rõhutatult [ði:]
(fail)
 • vokaali ees [ði]
 • konsonandi ees [ðə]
(fail)

Päritolu

muuda
vanainglise the on tuletatud varasemast meessoo näitavast asesõnast se

Määrsõna

the [ði, ðə]

 1. seda, sedavõrd, niipalju
  the better – seda paremini.
 2. mida ... seda
  the sooner the better – mida varem, seda parem


Murrinpatha

muuda

Nimisõna

the

 1. kõrv