Soome

Asesõna

toinen

  1. teine, substantiivne ja adjektiivne näitav asesõna.
  2. teine, substantiivne ja adjektiivne umbmäärane asesõna.

Arvsõna

  1. teine, järgarv põhiarvust 2