Soome

muuda

Tegusõnavorm

muuda

tulee

Isikulise tegumoe kindla kõneviisi jaatava kõne oleviku ainsuse 3. pööre sõnast tulla ('tulla', algvorm tulema).

  1. tuleb
  2. ...