Inglise

Hääldus

muuda
  • (fail)

Tegusõnavorm

were

  1. Verbi be kindla kõneviisi lihtmineviku ainsuse teine pööre.
  2. Verbi be kindla kõneviisi lihtmineviku mitmuse esimene, teine või kolmas pööre.
  3. Verbi be kindla kõneviisi lihtmineviku mitmuse esimene pööre.
  4. Verbi be tingiva kõneviisi lihtmineviku mistahes pööre.