Hollandi

Nimisõna

zeef naissoost

(fail)
  1. sõel

Vormid

Tegusõnavorm

zeef

  1. Verbi zeven ('sõeluma') kindla kõneviisi oleviku ainsuse 1. pööre ja imperatiiv