Eesti

Sümbol

-a

 1. Märgib esimest kohta kooli sama taseme klasside järjekorras Rooma numbri järel või Araabia numbri ja punkti järel.
  VIIa
  7.a
  Tõlked:
 2. Märgib teist kohta mingi numbri all olevate kinnistute või hoonete seas.
  Nelgi 30a
  Tõlked:


Abaknoni

Järelliide

-a

 1. Kasutatakse viisaka käskiva kõneviisi tunnusena.
  Variant:

Albaania

Morfeem

-a

 1. Kasutatakse naissoost nimisõnade määrava artiklina.
  dita (sõnast ditë 'päev')
  nata (sõnast natë 'öö')Bali

Järelliide

-a

 1. Annab tegusõnale passiivse tähenduse.
  tugel-a – lõigatav olemaEsperanto

Järelliide

-a

 1. Kasutatakse omadussõnade, omastavate asesõnade, järgarvsõnade ja kesksõnade tunnusliku järelliitena.
  malnova – vana
  teatra – teatri-
  sia – oma
  kvara – neljas
  la 2015a jaro – 2015. aasta
  leganta – lugev
 2. On kasutatud -ino asemel naisenimede eristamiseks sarnastest mehenimedest ning ka üldse naisenimede lõpus. Sageli võetakse seda juure osana, millele ei lisata nimisõna tunnust -o (nagu ka näiteks sõnas alfa).
  Aleksandra
  Sünonüüm:

Liitsõnad

Päritolu

Naisenimede puhul andis -ino algkujust liiga kaugeid nimekujusid, näiteks Aleksandrino.
Islandi

Käändelõpp

-a

Nimisõna mitmuse omastava käändelõpp.


Saksa

Sõnaosa

 1. Esineb jõe- ja asulanimedes.

Nimed

Päritolu

Sellele vastab praegune jõenimi Aa.
Sõna pärineb vanaülemsaksa sõnast aha 'vesi; jõgi' (keskülemsaksa ahe).
Suguluses on gooti sõna ahva ja ladina sõna aqua.


Türkmeeni

Järelliide

-a

 1. käsu järel: siis, ometi
 2. küll. Kasutatakse kahtlust või ebakindlust väljendava lause esimeses osalauses.
 3. aga. Kasutatakse rõhutamiseks.