Eesti muuda

Tegusõnavorm muuda

ajada

 1. Sõna ajama da-tegevusnimi.


Vepsa muuda

Tegusõna muuda

ajada

 1. sõita (sõitma)
  aja teramba – sõida kiiremini
 2. ära sõita (ära sõitma)
  ajada lidnha – linna sõita
 3. ajada (ajama)
  ajada lehm ezitanhale – lehma õue ajada
  tullei ajab jälautikoid randha – tuul ajab jääpanku kaldale
  ajagat avto irduksennoks – ajage auto ukse ette
 4. ära ajada (ära ajama)
  ajada kanoid pölvazmalpäi – kanu linapõllult ära ajada
 5. taga ajada (taga ajama)
  koir ajab kažin – koer ajab kassi taga
 6. piirituse kohta: ajada (ajama)
  ajada puspirtad – puupiiritust ajada
 7. sisse lüüa (sisse lööma), sisse taguda (sisse taguma), lüüa (lööma), taguda (taguma)
  ajada naglad aidha – naelu aeda lööma
 8. ära nürima, nürima, nüriks tegema
  ala aja kirvest – ära kirvest ära nüri
 9. parvetada (parvetama)
  ajada mec jogedme – jõge mööda palke parvetada
 10. tainast: rullida (rullima)
  ajada tahtast pirgoikš – pirukatainast rullima
 11. vanutama
 12. valtsima
  ajada rel'soid – relsse valtsima
 13. teed vms: rajada (rajama), ehitada (ehitama)
 14. füsioloogia: esile kutsuda (esile kutsuma), tekitada (tekitama), ajada (ajama)
 15. habet: ajada (ajama)
 16. liha: ajada (ajama), läbi ajada (läbi ajama), läbi lasta (läbi laskma)
 17. läbi lasta (läbi laskma)
  ajada jonused varatedme – ronge varuteed pidi läbi laskma
 18. vitsu: peale lüüa (peale lööma), peale ajada (peale ajama)
 19. väravat: lüüa (lööma)
 20. impersonaalne: umbe ajada (umbe ajama)
  sormen ajabsõrm on umbes, sõrm on umbe läinud, sõrm on mädanema läinud, sõrm ajas umbe
  barbhan ajabvarvas on umbes, varvas on umbe läinud, varvas on mädanema läinud, varvas ajas umbe
  käden ajabkäsi on umbes, käsi on umbe läinud, käsi on mädanema läinud, käsi ajas umbe
 21. impersonaalne: tuisata (tuiskama)
  ajoi korktad übused – tuisk ajas kõrged hanged kokku
 22. impersonaalne: lööbida (lööbima)
  ajoi čupsuižid kädele – käele tekkis lööve

Vormid muuda

 • oleviku ainsuse 3. pööre: ajab
 • lihtmineviku ainsuse 3. pööre: ajoi

Tuletised muuda

Fraasid muuda