vaata ka: Maa


Eesti

Nimisõna muuda

maa

 1. Maismaa.
  Antonüümid:
  Tõlked:
 2. Maapind.
  Tõlked:
  Antonüümid:
 3. Tee, kaugus või vahemaa.
  Tõlked:
 4. Maakoht.
  Antonüümid:
  Tõlked:
 5. Maalapp või haritav maa.
  Tõlked:
 6. Kant või ümbrus.
  Kauaks sa meie maile jääd?
  Tõlked:
 7. Riik või piirkond.
  Tõlked:
 8. Maa pude pinnakiht, kust taimed vajalikke toitaineid hangivad.
  Sünonüümid:
  Tõlked:

Käänded muuda

Kääne Ainsus Mitmus
Nimetav maa maad
Omastav maa maade
Osastav maad maid, maasid
Sisseütlev maasse maisse, maadesse
Seesütlev maas mais, maades
Seestütlev maast maist, maadest
Alaleütlev maale maile, maadele
Alalütlev maal mail, maadel
Alaltütlev maalt mailt, maadelt
Saav maaks maiks, maadeks
Rajav maani maini, maadeni
Olev maana maina, maadena
Kaasaütlev maaga maiga, maadega
Ilmaütlev maata maita, maadeta

Tuletised muuda

Liitsõnad muuda

Fraasid muuda


Ejaki muuda

Nimisõna

maa

 1. järv


Inglise

Tegusõna

maa

 1. määgima


Kalkutungi muuda

Nimisõna

maa

 1. toit, söök


Mauvake muuda

Nimisõna

maa

 1. toit, söökSoome

Nimisõna muuda

maa

 1. maa
 2. kaardimängus: mast

Vormid muuda

Kääne Ainsus Mitmus
Nimetav maa maat
Omastav maan maiden
maitten
Osastav maata maita
Sisseütlev maahan maihin

Liitsõnad muuda