Eesti

muuda

Tegusõnavorm

muuda

olen

Sõna olema isikulise tegumoe kindla kõneviisi oleviku ainsuse 1. pööre.

  1. ...
    Tõlked:
  2. telefonis tutvustamisel: ...
    Tõlked:

Soome

muuda

Tegusõnavorm

muuda

olen

Sõna olla isikulise tegumoe kindla kõneviisi oleviku ainsuse 1. pööre.

  1. olen.
    Olen eurooppalainen. – Olen eurooplane.