Iiri muuda

Nimisõnavorm muuda

  1. Kasutatakse määrava artikliga ainsuse omastavana (pehmendatud vorm) sõnast páiste ('laps').
    an pháiste – lapse