Vepsa muuda

Tegusõna muuda

virkta

 1. lausuda (lausuma), öelda, ütelda (ütlema)
  hän ei virkand üht-ki sanad, hän ei virkand ni üht sanad – ta ei lausunud sõnagi, ta ei öelnud ühtegi sõna, ta ei öelnud mitte üht sõna
  hän ei ehtind sanad-ki virkta – ta ei jõudnud sõnagi lausuda
  virka hot' üks' sana – ütle üksainuski sõna
 2. hääldada (hääldama)
  kut virktas nece sanah? – kuidas seda sõna hääldatakse?
  kut virktas nece vajeh? – kuidas seda sõna hääldatakse?
 3. tasakesi öelda (tasakesi ütlema)
 4. kõhklevalt öelda (kõhklevalt ütlema), ebalevalt öelda (ebalevalt ütlema)

Vormid muuda

 • oleviku ainsuse 3. pööre: virkab
 • lihtmineviku ainsuse 3. pööre: virki

Tuletised muuda

Päritolu muuda

Algläänemeresoome *virkkadak.
Vrd soome virkkaa, karjala, vadja virkkoa.